POLITICA RECOLAMP PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

De ce prelucrăm datele cu caracter personal

Asociatia Recolamp prelucrează date cu caracter personal în desfășurarea activităților sale de colectare de deșeuri de echipamente electrice și electronice. În acest scop, ne angajăm să respectăm principiile legale statuate în materie de protecția datelor, în special cele prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016 (în continuare „GDPR”). Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm aparțin, de regulă, reprezentanților și angajaților noștri și reprezentanților sau angajaților partenerilor noștri comerciali sau instituționali. Atunci când colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm sau prelucrăm în orice mod date cu caracter personal ne asigurăm că respectăm un nivel adecvat de protecție a datelor și întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora.

 

Cum protejăm datele cu caracter personal

Suntem preocupați de siguranța datelor cu caracter personal. Ne propunem să asigurăm că luăm toți pașii necesari și rezonabili pentru a proteja informațiile pe care le deținem despre partenerii noștri, inclusiv datele cu caracter personal, împotriva oricărei folosiri sau acces neautorizat, pierderi, sau furt. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de personalul sau reprezentanții noștri autorizați, numai în măsura în care este necesar să le cunoască, în funcție de scopurile specifice pentru care au fost colectate (de ex., call center-ul nostru va avea acces la baza noastră de date cu datele cu caracter personal ale reprezentanților anumitor parteneri Recolamp). Precizăm și că stocăm datele cu caracter personal în medii de operare care utilizează măsuri rezonabile de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat. Respectăm standarde rezonabile, pe care le considerăm adecvate, pentru protejarea datelor cu caracter personal.

 

Cui transmitem datele cu caracter personal

Ca regulă, nu transmitem datele cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice, cu excepția: furnizorilor de servicii (inclusiv societăți de servicii de contabilitate, de service informatice, societăți de arhivare, societăți de curierat, agenții de marketing, etc.); call center-ului, în vederea desfasurarii activitatii de colactare și îndeplinirea contractelor cu partenerii; colectorilor de deșeuri cu care avem încheiate contracte, în vederea ridicării deșeurilor din diferitele locații, și reciclatorilor de deșeuri; autorităților publice competente, atunci când acestea solicită acest lucru în conformitate cu legea; succesorilor noștri legali; si când este necesar ca noi să ne îndeplinim obligațiile sau să ne exercităm drepturile care ne revin potrivit legii. Vom permite furnizorilor noștri de servicii accesul la și utilizarea datelor cu caracter personal în numele și pe seama Recolamp numai în legătură cu acțiuni de aducere la îndeplinire a scopurilor sus mentionate. În unele cazuri, vom pune la dispoziția furnizorilor noștri de servicii datele prin comunicații electronice sau prin aplicații speciale, în legătură cu care am implementat măsuri de securitate pe care le considerăm adecvate. Datele cu caracter personal prelucrate de către Recolamp nu fac obiectul transferului către persoane aflate în afara Spațiului Economic European.

 

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal

De regulă, datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreaga durată a relației contractuale și le vom păstra pentru o perioadă de timp rezonabilă după încetarea contractului. Durata concretă de timp va depinde de nevoile legitime ale Recolamp, precum și de alte prevederi legale care impun păstrarea unora dintre date pentru anumite perioade de timp. La expirarea termenelor astfel stabilite, toate datele care ar permite identificarea persoanelor vor fi șterse/anonimizate, iar cele care pot fi utile pentru scopuri statistice vor fi păstrate.

 

Ce drepturi aveți în legătură cu datele cu caracter personal

Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, dispuneți de următoarele drepturi:

 

  • dreptul de acces, prevăzut de art. 15 din GDPR, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
  • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16 din GDPR, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați ca datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
  • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18 din GDPR, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
  • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20 din GDPR, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
  • dreptul de a va opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21 din GDPR. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
  • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17 din GDPR, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex. Orice persoană vizată poate adresa Recolamp întrebări sau cereri în legătură cu datele sale personale furnizate sau reclamații privind colectarea și utilizarea datelor sale personale, prin transmiterea unei solicitări scrise, la următoarele adrese de corespondență:

 

Asociația Recolamp

E-mail: gdpr@recolamp.ro Adresa: Str. Stolnicului, nr. 6-10, etaj 3, apt. 10, sector 1, Bucuresti

Tel./ fax: 021.223.02.56/ 021.223.02.57

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile legale, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, în conformitate cu art. 77 din GDPR, precum și a de a acționa în instanță în legătură cu încălcarea presupusă.