REGULAMENTUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE ,,Recolamp CLUB”

1. PREAMBUL. ORGANIZATORUL CAMPANIEI.

Campania promotionala ,,Recolamp CLUB” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este o campanie de informare si constientizare adresata partenerilor cu privire la avantajele reciclarii selective a deseurilor si totodata de stimulare a colectarii propriu-zise a respectivelor deseuri. Organizatorul Campaniei este Asociatia RECOLAMP, cu sediul in București, Str. Stolnicului, nr.6-10, sector 1, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 90/12.07.2006, CUI: RO22195531, cont – RO 03CITI 0000000825095039, deschis la Banca CITI BANK, București, reprezentantă de Bela Kovacs, in calitate de Director General,denumita in continuare RECOLAMP(denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”). Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”). Acesta va fi facut public conform legislatiei din Romania si va putea fi consultat in mod liber liber la www.recolamp.ro. Pentru informarea publica, Organizatorul poate, la libera sa alegere, sa mediatizeze Campania in mass-media si on-line.

 

2.DURATA CAMPANIEI

Campania incepe la data de 1 noiembrie 2019 si se desfasoara pana la 1 noimebrie 2020.

 

3.LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se organizeaza si se adreseaza persoanelor juridice partenere, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, si care activeaza in segmentul de producatori si distribuitori deechipamente de iluminat (surse de lumina = becuri economice, becuri cu LED, tuburi neon, si aparate/ corpuri de iluminat).

 

4.DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

Campania se adreseaza persoanelor juridice partenere, care isi desfasoara activitatea in Romaniei, care participa la actiunile de colectare deseuri de echipamente de iluminat (surse de lumina = becuri economice, becuri cu LED, tuburi neon, si aparate/ corpuri de iluminat) desfasurate de Organizator prin intermediul sistemelor de colectare si care adera la prevederile prezentului Regulament si la mecanismul de desfasurare a Campaniei (denumiti in cele ce urmeaza „Participantii”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul participant cu privire la aceasta decizie, inclusiv prin e-mail.

 

5.PARTICIPAREA LA CAMPANIE. MECANISMUL CAMPANIEI.

Pentru participarea la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- persoana sa aiba drept de participare, conform Sectiunii 4 din prezentul Regulament;

- pentru pragul WELCOME, persoana sa se inscrie pe platforma Recolamp CLUB,

- pentru pragul INTRO, persoana sa predea minim 500 kg de deșeuri din surse de lumină arse (becuri economice, becuri cu LED și/sau neoane) sau 500 kg de corpuri de iluminat;

- pentru pragul PRO, persoana sa predea minim 700 kg de deșeuri din surse de lumină arse (becuri economice, becuri cu LED și/sau neoane) sau 700 kg de corpuri de iluminat;

- pentru pragul PREMIUM, persoana sa predea minim 1.000 kg de deșeuri din surse de lumină arse (becuri economice, becuri cu LED și/sau neoane) sau 1.000 kg de corpuri de iluminat;

- persoana sa adere in totalitate la prevederile Regulamentului Campaniei.

Astfel, participantii inscrisi in platforma Recolamp CLUB pot inscrie un proiect in confromitate cu prevederile Ghidului de utilizare a platformei Recolamp CLUB, de exemplu cu 500 kg de becuri si 800 kg corpuri de iluminat, pot inscrie proiectul pentru pragul INTRO, respectiv PRO.

 

6.PREMIILE CAMPANIEI

În funcţie de cantitatea de deseuri din echipamente de iluminat colectata si predata, participanții vor putea alege unul dintre premiile oferite la pragul/nivelului de colectare atins:

 

Pragul Welcome

Valoare prag (TVA inclus)

15 Euro + TVA

Premiu

Agenda cu spira

Bec Antistres

Set pentru birou in penar Ecoset

Memory stick

 

 

Pragul INTRO

Valoare prag (TVA inclus)

50 Euro + TVA

Premiu

Brățară fitness

Cameră auto

Căști wireless

 

Pragul PRO

Valoare prag (TVA inclus)

100 Euro +TVA

Premiu

Aspirator

Boxă portabilă cu căști

Ceas

Detector de metale

 

Pragul PREMIUM

Valoare prag (TVA inclus)

150 Euro +TVA

Premiu

Bilete evenimente

Boxă Google Home

Cameră de acțiune 4K

Cameră Polaroid

 

Premiile se vor acorda Participantilor declarati castigatori, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Valoarea premiilor oferite în această campanie promoţională este de maxim 40000 Euro + TVA.

Valoarea finală se va calcula în funcţie de centralizarea finala a tuturor premiilor comandate in aceasta campanie.

Câştigătorii nu pot primi echivalentul în bani al premiului câştigat. Câştigătorii nu vor putea să solicite schimbarea premiului în niciun fel. Garanţia produselor oferite ca premiu se supune condiţiilor impuse de producător/distribuitor. În cazul în care, după finalizarea promoţiei, rămân premii neacordate, Organizatorul are dreptul de a nu le mai atribui.

 

Premiile prezentate sunt cu titlu de exemplu, este posibil ca marca premiului sau unele caracteristici tehnice să se schimbe în funcţie de stocul furnizorului, existent la un moment dat. Evenimentele pentru care se vor acorda bilete vor fi alese de oraganizator. În cazul în careun anumit premiu nu mai este în stocul furnizorului de premii contractat de către Organizator, acestapoate modifica premiul cu unul similar sau mai peformant decat cel prevazut initial.

 

Premiile se vor acorda în limita maxima sumei stipulate în prezentul regulament. Daca perioada promoţională nu s-a încheiat, dar suma alocată premiilor a fost atinsă, promoţia se consideră încheiată. Organizatorul poate prelungi/suplimenta promoţia printr-un “act aditional” la prezentul

regulament.

 

7.DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

Pentru ca un participant să poată fi desemnat potenţial câştigător trebuie să îndeplinească cerinţele

legate de dreptul de participare stipulate în prezentul regulament, precum si cerintele inscrise in Ghidul de utilizare a platformei Recolamp CLUB.

Validarea inscrierilor va fi realizata pe baza avizului inregistrat pe site-ul campaniei www.recolamp-club.ro

 

Fiecare participant inscris in Clubul Recolamp, indiferent de cantitatea de deseuri colectate, va primi automat la adresa din formularul de creare cont kit-ul Welcome, premiul compus din: 1 bec antistres, 1 caiet super idei, 1 memory stick și 1 penar.

In functie de cantitatea de deseuri colectata in cadrul proiectului inscris, fiecare participant va putea primi premiul ales, prevazut la pragului/nivelului de colectare atins. Adica pentru atingerea pragului/nivelului INTRO, participantul declarat castigator va putea alege unul dintre premiile prevazute, respectiv 1 Brățară fitness sau 1 Cameră auto sau 1 pereche de Căști wireless; pentru atingerea pragului/nivelului PRO, paricipantul declarat castigator va putea alege unul dintre premiile prevazute, respectiv 1 aspirator sau 1 boxa portabila cu casti sau 1 ceas sau 1 detector de metale; pentru pragul /nivelul PREMIUM, participantul declarat castigator va putea alege unul dintre premiile prevazute, respectiv bilete evenimente sau 1 boxa Google Home sau 1 Cameră de acțiune 4K sau 1 Cameră Polaroid.

Participantii care inscriu un proiect, de exemplu cu 500 kg de becuri si 800 kg corpuri de iluminat, in momentul atingerii nivelul de colectare de 500 kg de becuri si 800 corpuri de iluminat, pot alege 1 premiu de la pragul INTRO si un premiu din categoria PRO, insa nu pot alege mai multe premii din aceeasi categorie. Platforma este setata astfel incat, dupa ce participantul alege un premiu dintr-o categorie, restul premiilor din acea categorie nu mai sunt disponibile.

 

Premiul de la categoria WELCOME se va putea cumula cu oricare dintre celalte categori de premii.

Validarea castigatorilor se va realiza de catre Recolamp in momentul in care comanda de ridicare de deseuri de la locatia aferenta proiectului intregistrat va fi postata in sistemul logistic Recolamp.

Premiile vor fi livrate de catre un reprezentant desemnat de către Organizator la adresa de corespondenţă desemnată de către participant în formularul de înscriere, într-un interval de cel mult 30 zile lucratoare din momentul în care câştigătorul a fost validat. Câştigătorii pot fi contactaţi în prealabil, pentru stabilirea datei şi validarea adresei de livrare.

 

 

8. ASPECTE FINANCIARE

Eventualele sarcini fiscale cu privire la impozitul datorat de castigatorii Campaniei revin Organizatorului, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1Prin participarea la prezenta Campanie si furnizarea datelor cu caracter personal, Participantii isi exprima acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator.

 

9.2. Participantii declara ca au fost informati de catre Organizator ca aceste date vor fi tratate confidential, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

9.3. Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de Organizator in scopul acordarii premiilor, în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei justificat (spre exemplu: instantelor de judecata, autoritatilor publice).Va puteti exercita dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15), în condiţiile prevazute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata şi datata, trimisa la sediul Organizatorului din București sau prin mail, la adresa gdpr@recolamp.ro.

 

10.LIMITAREA RASPUNDERII ORGANIZATORULUI

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare pentru buna desfasurare a Campaniei. In acest sens, va putea duce la indeplinire orice activitate sau act impotriva oricaror 3 situatii sau persoane care ar atenta, in orice fel, direct sau indirect, la buna desfasurare a Campaniei si/sau la numele, imaginea, notorietatea Campaniei sau Organizatorului acesteia. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si in consecinta nu va putea fi tinut raspunzator pentru orice fel de actiune sau inactiune a sa in cadrul Campaniei, daca acestea nu ii sunt culpabile.

 

11.MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA.

Campania poate fi modificata, suspendata sau poate inceta inainte de termenul sau final din cauza producerii unor evenimente de forta majora, asa cum aceasta este definita de legislatia in vigoare sau in cazul in care Organizatorul considera ca nu mai poate desfasura Campania, in bune conditii, in tot sau in parte. Campania va inceta in mod oficial oricand in interiorul termenului definit la Sectiunea 2 daca se epuizeaza stocul de premii aferent. Oricare din cazurile de mai sus va fi anuntat Participantilorpe portalurile mentionate la Sectiunea 1 al prezentului Regulament. Aparitia oricaruia din cazurile de mai sus nu va atrage nicio raspundere a Organizatorului.

 

  1. DIFERENDE. LITIGII

Eventualele diferende aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect al Regulamentului si Campaniei vor fi solutionate in mod amiabil. In masura in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus spre solutionare instantelor judecatoresti competente potrivit dispozitiilor Codului de Procedura Civila. Prezentul Regulament s-a tehnoredactat de Organizator si poate fi liber consultat liber pe portalurile mentionate la Sectiunea 1 al prezentului Regulament. ORGANIZATOR: ASOCIATIA RECOLAMP.

 

13. Prezentul Regulament se completeaza cu Ghid de utilizare a platformei Recolamp CLUB, care face parte integranta din acesta.

 

Ghid de utilizare a platformei Recolamp CLUB

Creare cont

- Completează formularul cu datele solicitate

- Setează o parolă

- Citeşte termenii şi condţiiile şi politica de confidenţialitate şi bifează căsuţele corespunzătoare

- La crearea contului vei primi un link de confirmare, la adresa de email pe care ai folosit-o la crearea contului. Accesează link-ul pentru confirmarea contului.

- Contul va fi verificat şi activat de către administratorul platformei. În momentul în care contul este validat, vei primi un email cu confirmarea finală.

- Înregistrându-te în Clubul Recolamp, vei primi automat la adresa din formularul de creare cont kit-ul Welcome, format din: bec antistres, caiet super idei, memory stick şi penar

 

Autentificare

- Intră în cont folosind adresa de email cu care te-ai înregistrat şi parola setată

 

Adaugă proiect

- Completează formularul cu datele solicitate

- Bifează tipul de deşeu colectat şi completează cantitatea colectată pentru fiecare tip de de­eu

- Încarcă proiectul

- După ce ai încărcat proiectul, acesta intră automat în procedura de aprobare.

În momentul în care proiectul este aprobat, vei primi un email de confirmare.

 

Alege-ți premiul

- În funcţie de cantitatea de deşeuri colectată în cadrul proiectului înscris, vei avea acces la una dintre cele 3 categorii de premii: Intro, Pro, Premium

- Accesează secţiunea Premii şi alege un premiu din categoria disponibilă

 

Verifică istoricul contului

- Intră în sec‑iunea Istoric cont pentru a vedea toate proiectele pe care le-ai înregistrat, precum şi premiile comandate

 

Actualizează-ți datele

- În cazul în care îţi schimbi adresa sau vrei să schimbi parola contului, intră în categoria Administrare cont din secţiunea Contul meu şi editează datele